جمعه 13 دی 1387  09:31

«پرى دیدى پریشان شد» خیالت؟

 پرى رفت!

 پرى با تو بدى كرد؟

 بیابان گرد مجنونم

 پریشان مرد صاحب درد!

 عمو! هم روستا! فایز!

 غم سنگین،

 غم تلخت،

 همین بوده؟

 چه شیرین بود

 - اگر این بود

 پرى،

 بود آخر،

 این خود حیرت‏انگیز است

 نشان عصمت دور و دیار تو

 نشان آن كه باور داشتند افسانه را مردم

 پرى

 - كه رمز پاكى بود

 بود آرى

 پرى وحشت نمى‏كرد از بشر، از خاك آلوده

 پرى هم به نیاز تن، حصار قدسى نظم پریها را فرو مى‏ریخت

 و با چركین قبایى مهر مى‏ورزید

 و با چركین قبایى نان جو مى‏خورد

 و با چركین قبایى

 - با تو -

 دوست،

 با تو مهر

 با تو قهر..

 و قهر و آشتى، فایز!

 تو مى‏گویى كه شیرین نیست ؟

 عموى چون شقایق وحشى و ناز كدلم،فایز!

 كه غوغایت همه غم بود،

 غم،

 غم،

 غم،

 پرى بد كرد باتو

 بیابانگرد كرد و آشنابادرد

 ولى، هم روستاى، ساده، مثل دشت

 مگر هفت آسمان  عشق جز صحراست؟

 مگر معراج عشق این نیست؟

 مگر مجنون..

 - جنون؟-

 افسوس؟

 پرى بد كرد

 تو رنجیدى

 ولى آخر پرى كه بود

 اینك،

 نیست!

 پرى رفت!

 پرى از جنگل افسانه‏ها هم رفت

 پرى رم كرد!

 پرى مرد!

 پرى، پندار و پاكى را هم از این دیولاخ قحبه پرور برد

 «دل و دوست،

 دل و درد»

 تو چه خوشبخت بودى، مرد!

 چه افسوسى؟ چرا افسوس؟

 دریغا زنده بودى مى‏شنیدى

 كه دهقان جوان،

 آنك

 به دنبال خرلنگان خرما بار پیرش

 چه شیرین، شروه مى‏خواند

 و بذر نغمه‏هاى سوزناكت را

 - كه صحرا را تب شوریدگى بخشید

 كه خننجریست خشم روستا را در جدال عشق

 چه هشیار و صمیمانه

 به پهناى بیابانها مى‏افشاند

 ولنگى خر و فرتوت و طول جاده صحرا و رنج خستگیها را

 چه آسان مى‏كند بر خویشتن هموار :

 «خداوندا دلم از دین برى شد

 اسیر دام زلف اون پرى شد

 پرى دید و پریشون گشت فایز

 پرى رو هر كه دید از دین برى شد»

 درون قلبهاى ساده جاكردن

 و قایق بر شط خون خطر راندن

 مگر،

 فایز

 تو را این حشمت آیین نیست؟

 سرایان در صداى مردم،

 عموجان!

 مگر راز حیات جاودان این نیست!

 پرى رنجید

 پرى بد كرد

 پرى رم كردو دیو...

 اما،

 چه مى‏گویم؟ عمو فایز!

 پرى كه هیچ

 حتى دیو هم رفته‏ست از افسانه‏هاى روزگار ما

 و افسانه...

 - چه گفتم باز؟ -

 كدام افسون؟

 وگر افسانه، حتى نیست

 كه شبهاى سیاه قطبى مارا كند كوتاه

 شكایت نیست

 - كه شوریدگى مرده‏ست -

 محبت نیست

 چرا كه مهرورزى، روسپى بازیست

 و این،

 گویا،

 به قانون پرى، ننگ است

 حكایت،

 هم،

 - كه چه بسیار!  -

 همان تكرار دیگر كونه رنگین نیرنگ است

 چه سودایى؟

 كه سر، این كرم جوش پوك

 پژمرده است

 چه خوفى؟

 كه خطر مرده است

 درختان را هجوم شاخ و برگ هرزه از بالندگى انداخت

 چراكه

 - یك زمان

 باچشمه قریه، تبر مرده‏ست

 غرور؟

 غروبى چند بیش از این

 زیر خاش رفیق خورده سوگندى

 - طلبكارى -

 به ضرب پشت دست زهر خندى، خیس سیلان عرق گردید

 و یك لحظه

 زبانش لال و مژگانش فرو، زانوش سست و...

 گرگ دیده گوسفندى

 ساكت و مسحور

 و آنگاه از فرازى به فرود، از عطسه‏اى بیدار، از خواب دراز غار

 تو گفتى ناگهان معجونى ارمنگیش

 به هوش آورد،

 و پیدا بود

 - مى‏شد دید -

 كه او باضربه مرموز، پندارى

 - مگر در خواب نرم حشمتى،

 شاید -

 جدالى سهمناك و صعب با خود كرد

 و لبخندى

 - جواب زهر خندآنگاه -

 ولبخندى، گره بگشاى بندى

 نمى‏شد دید، اما مى‏شد اندیشید

 آزادى راز سالمندى

 و دو لبخند، بعد از زهر خند، انگار

 حلول دستها، هرم تفاهم، یعنى ا فسونبار پیوندى

 و یعنى،

 شاید:

«رفیق! آماده‏اى؟

 ول كن!

 گذشته‏ها فراموش!

 تو از چنگال وهم، از جادو، از كابوس

 رها گشتى

 ببین!

 فانوس كمناب جزیره كامیابى را

 وگنج كامیابى را

 - كه مى‏دانى

 همانكه راز هوش هوشیاران

 - ما است.

  و مى‏دانى كجا،

 پیداست!

 و آنك!

 سر فرو در آخور سبزخلیج،

 آنك

 هر آن قایق كه مى‏خواهى

 گشوده بادبان، آماده

 هان! برخیز»

 غرورو، این گونه خالى كرد میدان را، عموفایز

 و راز بكر مااینست، عموفایز!

 قبول راز ما با اهتزاز تندباد ماجراها و شگفتیهاش

 و، حكیمانه:

 شگفتى بار تعبیر دگر اینست :

 تمام انتظار من وقوع انفجاریست

 تمام شروه من، شعر من اینست

 امید انفجارى تازه راز سازش من با زمین است

 چرا كه انفجار آشفته مى‏سازد خیالم را

 چراكه فرصت پندار را مى‏گیرد از من

 چرا كه حكمت قهار بى چونش

 سقوط من،

 شكست و ناتوانى غرور من

 دریغ و درد من  از انهدام نیكى و پاكى

 دروغ من

 و درد زخم چركین حقارتهاى من را مى‏برد ازیاد

 چراكه در غریو انفجار و دود تاریكى

 درخشانتر چراغ كاذب اوهام، حتى آفتاب -

 پرتوان گم مى‏شود چون سوزنى نازك

 چرا كه ا نفجار سهمناك ما، رسول نوست

 وباطل مى‏كند سحر رسولان و رسولان قدیمى را

 ومعجزهایش را چون لطیفه‏هاى شیرینى

 به سخره، خنده‏افزارى... عموفایز!

 پرى بد كرد؟

 پرى رفت؟

 تورا، تنها؟..

 و با انگشت چون مى‏رفت -

 بیابان را نشانت داد؟

 تو هم رفتى؟

 كنار قریه‏هاى آشنا، بیگانه بگذشتى؟

 واز چاهابها از دلوهاى سبز آب سرد نوشیدى؟

 و دخترهاى بازیگوش

 جنونت را به سنگ هایهو بستند؟

 و از احساس مرموزى

 نشد پاى گریزت، یكنفس سنگین؟

 توهم رفتى؟

 میان تپه‏ها و سدرهاى جنگلى رفتى؟

 میان نخلها رفتى؟

 كنار مزرعه، باغ بنفش داس را دیدى؟

 وگاوآهن

 - امید سبز صحرا را -

 نخواندت شعر راندن؟

 شعر رستن؟..

 تورا چیزى نكرد اندوهگین، فایز؟

 صداى آشنایى، بانگ پایى نیز نشنیدى

 كه آرام از كنارت بگذرد،

 كه دور گردد؟

 هیچ؟

 تو باز اندوهگینى كه پرى رفت

 ولى من انتظار انفجارم باز

 كه این احساس پر اشك،

 - نیاز بازگشتى دیرو ناممكن -

 نیاز آب سرد از دلو نوشیدن

 نیاز كم شدن در وسعت وهم بیابان را، فرو بلعید

 وسرمستم كند زان باده مسموم ویرانگر

 عمو، فایز!

 نگاه كن، قایق آماده‏ست

 مرا مى‏خواند از دریا

 «جزیره كامیابى‏ها..»

 عمو فایز!

 برادر زاده رادریاب

 مخوان دیگر،

 مخوان دیگر،

 مخوان...

 منوچهرآتشى

منبع:سایت ایران فایز - برگرفته از کتاب ترانه های فایز دشتی / عبد المجید زنگویی


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
آخرین پست ها

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری دوازدهم)..........چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392

دوبیتی هایی از فایز دشتی..........چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری یازدهم)..........شنبه 19 اسفند 1391

کد پیشواز شروه ایرانسل..........یکشنبه 8 بهمن 1391

.............یکشنبه 7 آبان 1391

دانلود چاووشی..........یکشنبه 7 آبان 1391

برای فایز..........یکشنبه 7 آبان 1391

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری دهم)..........شنبه 6 آبان 1391

فروش اینترنتی مجموعه "شروه های محلی استان فارس"..........جمعه 5 آبان 1391

فایز دشتی..........سه شنبه 25 مهر 1391

فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" ..........یکشنبه 16 مهر 1391

فایز دشتی..........جمعه 15 اردیبهشت 1391

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری نهم) ..........سه شنبه 6 دی 1390

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری هشتم) ..........جمعه 15 مهر 1390

زندگی نامه فایز دشتی ..........چهارشنبه 13 مهر 1390

دیوان اشعار فایز ..........چهارشنبه 13 مهر 1390

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری هفتم) ..........دوشنبه 24 مرداد 1390

مراسم بزرگداشت نوه فایز دشتی در شهرکاکی ..........پنجشنبه 6 مرداد 1390

درگذشت آخرین بازمانده فایز دشتی ..........پنجشنبه 6 مرداد 1390

شروه دشتی ثبت ملی شد ..........پنجشنبه 6 مرداد 1390

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری ششم) ..........جمعه 24 تیر 1390

دوبیتی هایی از فایز دشتی ..........جمعه 24 تیر 1390

کلاخا یاد محدو یاد محدو ..........جمعه 24 تیر 1390

دانلود کتاب جامع الکترونیکی "فایز دشتی" ..........پنجشنبه 21 بهمن 1389

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری پنجم)..........یکشنبه 26 دی 1389

فایز دشتی..........یکشنبه 26 دی 1389

دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری چهارم)..........پنجشنبه 27 آبان 1389

دانلود شروه دلنشین دشتی با صدای ماندگار افسر شهیدی..........یکشنبه 24 مرداد 1389

فایز دشتی..........یکشنبه 24 مرداد 1389

فایز دشتی..........یکشنبه 24 مرداد 1389

همه پستها

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic