فایز دشتی با عرض سلام اینجانب مجتبی سعیدی هم ولایتی فایز دشتی (روستای کردوان) هستم و برای زنده ماندن نام و اشعار فایز بزرگ تلاش می کنم... tag:http://fayez1.mihanblog.com 2020-07-04T18:39:21+01:00 mihanblog.com دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری دوازدهم) 2013-05-14T21:53:27+01:00 2013-05-14T21:53:27+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/69 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود بهمن رسولی ۱ ۳۰دقیقه بهمن رسولی ۲ ۳۰دقیقه محمد زمانی 1 ۳۰دقیقه محمد زمانی 2 ۳۰دقیقه نام شروه خوان زمان دانلود بهمن رسولی ۱ ۳۰دقیقه بهمن رسولی ۲ ۳۰دقیقه محمد زمانی 1 ۳۰دقیقه محمد زمانی 2 ۳۰دقیقه
]]>
دوبیتی هایی از فایز دشتی 2013-05-14T21:52:21+01:00 2013-05-14T21:52:21+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/68 مجتبی سعیدی نگفتم جا مده بر چهره گیسومسوزان اندر آتش بچه هندو؟بت فایز گمانم ، کافرستیکه با آتش پرستی کرده ای خو؟...دلا تا چند در آزارم از توگهی نالان ، گهی بیمارم از توتو فایز در جهان بدنام کردیبرو ای دل که من بیزارم از تو...دو گیسو را به دوش انداختی توز ملک دل دو لشکر ساختی توبه استمداد چشم و زلف و رخساربه یکدم کار فایز ساختی تو...نسیم ، امشب عجب دفع غمی تویقین دارم نه از این عالمی طتوشمیم زلف یار فایزستیو یا ز انفاس ابن مریمی تو؟...خوش لحان مرغکی وقت سحرگاهمرا بیدار کرد از صوت دلخواهزدی هی بال خواندی شعر نگفتم جا مده بر چهره گیسو
مسوزان اندر آتش بچه هندو؟
بت فایز گمانم ، کافرستی
که با آتش پرستی کرده ای خو؟

...

دلا تا چند در آزارم از تو
گهی نالان ، گهی بیمارم از تو
تو فایز در جهان بدنام کردی
برو ای دل که من بیزارم از تو

...

دو گیسو را به دوش انداختی تو
ز ملک دل دو لشکر ساختی تو
به استمداد چشم و زلف و رخسار
به یکدم کار فایز ساختی تو

...

نسیم ، امشب عجب دفع غمی تو
یقین دارم نه از این عالمی طتو
شمیم زلف یار فایزستی
و یا ز انفاس ابن مریمی تو؟

...

خوش لحان مرغکی وقت سحرگاه
مرا بیدار کرد از صوت دلخواه
زدی هی بال خواندی شعر فایز
که بر تو باد رحمت بارک الله

...

به زیر زلف برق گوشواره
زده بر خرمن عمرم شراره
بیا فایز که از نو آتش طور
تجلی کرده بر موسی دوباره

...

دام از بس که دنبال تو گشته
دل خون گشته پامال تو گشته
مگر در وقت مردن خون فایز
ترشح کرده و خال تو گشته

...

غم و غصه تن و جانم گرفته
فراق یا دامانم گرفته
به کشتی اجل فایز سوار است
میان آب ، طوفانم گرفته

...

پری رویان به ما کردند نظاره
یکی چون ماه و باقی چون ستاره
کمان ابرو و مژگان تیز کردند
زدند بر جان فایز چون هزاره

...

نسیم ، آهسته آهسته سحرگاه
روان شو سوی یار از راه و بی راه
بجنبان حلقه زنجیر زلفش
زحال زار فایز سازش آگاه ]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری یازدهم) 2013-03-08T22:59:07+01:00 2013-03-08T22:59:07+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/67 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود محمد جعفر زنگنه ۱ ۳۰دقیقه محمد جعفر زنگنه ۲ ۳۰دقیقه نجاتی ۱ ۳۰دقیقه نجاتی ۲ ۳۰دقیقه نام شروه خوان زمان دانلود محمد جعفر زنگنه ۱ ۳۰دقیقه محمد جعفر زنگنه ۲ ۳۰دقیقه نجاتی ۱ ۳۰دقیقه نجاتی ۲ ۳۰دقیقه ]]> کد پیشواز شروه ایرانسل 2013-01-27T15:46:53+01:00 2013-01-27T15:46:53+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/66 مجتبی سعیدی شروه ۱ 5514118 شروه ۲ 5514123 شروه ۱ 5514118 شروه ۲ 5514123 ]]> ... 2012-10-28T11:40:04+01:00 2012-10-28T11:40:04+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/65 مجتبی سعیدی "بدون عشق هرگز" می فرستمدو بیتی های فایز می فرستمکمی با من مدارا کن برایتشراب وشعر وحافظ می فرستم مریم حقیقت "بدون عشق هرگز" می فرستم
دو بیتی های فایز می فرستم
کمی با من مدارا کن برایت
شراب وشعر وحافظ می فرستم

مریم حقیقت

]]>
دانلود چاووشی 2012-10-28T10:21:47+01:00 2012-10-28T10:21:47+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/64 مجتبی سعیدی    حجم فایل (مگابایت)  زمان (دقیقه)  دانلود  چاووشی 1  7  7    چاووشی 2  18  20    چاووشی 3  27  30  
   حجم فایل (مگابایت)  زمان (دقیقه)

 دانلود

 چاووشی 1

 7

 7

 

 چاووشی 2

 18

 20

 

 چاووشی 3

 27

 30

 
]]>
برای فایز 2012-10-28T09:03:16+01:00 2012-10-28T09:03:16+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/63 مجتبی سعیدی همین آخر سری ها گریه می کردبه یاد دلبری ها گریه می کردکسی فایز-عمویم - را ندیدهکه دنبال پری ها گریه می کرد؟!-مهدی شیخیانی- همین آخر سری ها گریه می کرد

به یاد دلبری ها گریه می کرد


کسی فایز-عمویم - را ندیده

که دنبال پری ها گریه می کرد؟!


-مهدی شیخیانی-

]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری دهم) 2012-10-26T21:54:31+01:00 2012-10-26T21:54:31+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/62 مجتبی سعیدی دانلود شروه های پولاد اسماعیلی... فایل ها رو روی سایت مدیافایر آپلود کردم و لینک های دانلود همه سالمه ... امیدوارم مورد پسند شروه دوستان و فایز دوستان قرار بگیره...  نام شروه خوان  حجم (مگابایت)  دانلود  پولاد اسماعیلی 1  27     پولاد اسماعیلی 2  27     پولاد اسماعیلی 3  29     پولاد اسماعیلی 4  27     پولاد اسماعیلی 5  27   دانلود شروه های پولاد اسماعیلی...

فایل ها رو روی سایت مدیافایر آپلود کردم و لینک های دانلود همه سالمه ...

امیدوارم مورد پسند شروه دوستان و فایز دوستان قرار بگیره...

 نام شروه خوان  حجم (مگابایت)  دانلود
 پولاد اسماعیلی 1  27  

  پولاد اسماعیلی 2  27  

  پولاد اسماعیلی 3  29  

  پولاد اسماعیلی 4  27  

  پولاد اسماعیلی 5  27  

  پولاد اسماعیلی 6  28  

]]>
فروش اینترنتی مجموعه "شروه های محلی استان فارس" 2012-10-25T21:17:05+01:00 2012-10-25T21:17:05+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/59 مجتبی سعیدی ]]> فایز دشتی 2012-10-16T18:24:27+01:00 2012-10-16T18:24:27+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/61 مجتبی سعیدی

]]>
فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" 2012-10-06T23:38:03+01:00 2012-10-06T23:38:03+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/56 مجتبی سعیدی

]]>
فایز دشتی 2012-05-04T17:24:00+01:00 2012-05-04T17:24:00+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/60 مجتبی سعیدی

]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری نهم) 2011-12-26T22:05:29+01:00 2011-12-26T22:05:29+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/58 مجتبی سعیدی به دلیل درخواست تعدادی از دوستان چند نمونه از شروه های استان فارس رو برای دانلود آماده کردم نام شروه خوان زمان دانلود بیژن دولتخانی ۱۷ چنگیز روستا ۱۰ واحد عمادی ۱۶ دالمند ۱۱ زارع ۱۴ به زودی مجموعه شروه های محلی استان فارس در قالب یک VCD برای فروش اینترنتی در این وبلاگ آماده خواهد شد...

نام شروه خوان زمان

دانلود

بیژن دولتخانی ۱۷

چنگیز روستا ۱۰

واحد عمادی ۱۶

دالمند ۱۱

زارع ۱۴

به زودی مجموعه شروه های محلی استان فارس در قالب یک VCD برای فروش اینترنتی در این وبلاگ آماده خواهد شد...

]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری هشتم) 2011-10-07T11:51:59+01:00 2011-10-07T11:51:59+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/57 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود گراشی ۱ ۳۰دقیقه گراشی ۲ ۳۰دقیقه روح الله حیدری ۱ ۲۵دقیقه روح الله حیدری ۲ ۱۵دقیقه فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان"
نام شروه خوان زمان دانلود
گراشی ۱ ۳۰دقیقه
گراشی ۲ ۳۰دقیقه
روح الله حیدری ۱ ۲۵دقیقه
روح الله حیدری ۲ ۱۵دقیقه
]]>
زندگی نامه فایز دشتی 2011-10-04T23:36:36+01:00 2011-10-04T23:36:36+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/55 مجتبی سعیدی به گلشن تازگل نام ونشــان است حدیث بلبل وگل در میـان است جهان تا هست ذكر شعر فایــــز میان دوستان این داسـتان است زایر محمد علی دشتی متخلص به فایز فرزند حاج مظفربن غلامعلی بن حاج درویش بن حاج محمد رضا بن حاج عبدالرضا بن مظفر بن درویش بن مظفر بن شهاب بن كردعلی بن ابراهیم بن سالم بك بن فارس بن شعبان الضیاغمی الدشتی نام مادر وی {شازده }دختر رئیس درویش كردوانی كه ازروسای سرشناس منطقه دشتی می باشد به سال 1250هجری قمری برابر با 1209هجری شمسی درخانواده ای مذهبی در روستای كردوان ازتوابع شهرستان دشتی د به گلشن تازگل نام ونشــان است حدیث بلبل وگل در میـان است

جهان تا هست ذكر شعر فایــــز میان دوستان این داسـتان است

زایر محمد علی دشتی متخلص به فایز فرزند حاج مظفربن غلامعلی بن حاج درویش بن حاج محمد رضا بن حاج عبدالرضا بن مظفر بن درویش بن مظفر بن شهاب بن كردعلی بن ابراهیم بن سالم بك بن فارس بن شعبان الضیاغمی الدشتی نام مادر وی {شازده }دختر رئیس درویش كردوانی كه ازروسای سرشناس منطقه دشتی می باشد به سال 1250هجری قمری برابر با 1209هجری شمسی درخانواده ای مذهبی در روستای كردوان ازتوابع شهرستان دشتی دیده به جهان گشود.دوران كودكی ونوجوانی رازیرسایه پرمهرومحبت پدرومادر در روستای كردوان گذراند وپس از رسیدن به سن بلوغ جهت تحصیلات مقدماتی وفراگیری قرآن مجید به مكتب خانه های محلی واقع در روستاهای كردوان وبردخون كه در آن زمان حوزه علمیه ومركز بحث ودرس در منطقه دشتی بوده اند زیر نظر آموزگاران محلی مراجعه وبا تلاش وپشتكاری كه ازخود نشان می دهد موفق به فراگیری قرآن وختم آن میشودیكی ازاساتید فایزشیخ عبدالنبی بحرینی بوده است .

]]>
دیوان اشعار فایز 2011-10-04T23:35:14+01:00 2011-10-04T23:35:14+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/54 مجتبی سعیدی بزودی دیوان اشعارفایز به همت علاقه مندان به شعرادب به چاپ خواهدرسید .(کتابی کامل وجامع بامدارک ومستندات لازم ) که توسط نوه زاده آن مرحوم جمع آوری وبه رشته تحریر درآمده است .

بزودی دیوان اشعارفایز به همت علاقه مندان به شعرادب به چاپ خواهدرسید .(کتابی کامل وجامع بامدارک ومستندات لازم ) که توسط نوه زاده آن مرحوم جمع آوری وبه رشته تحریر درآمده است .

]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری هفتم) 2011-08-15T10:38:55+01:00 2011-08-15T10:38:55+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/53 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود رحیم کریمی ۱ ۳۰دقیقه رحیم کریمی ۲ ۳۰دقیقه نیکنام ۱ ۳۰دقیقه نیکنام ۲ ۳۰دقیقه فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" نام شروه خوان زمان دانلود رحیم کریمی ۱ ۳۰دقیقه رحیم کریمی ۲ ۳۰دقیقه نیکنام ۱ ۳۰دقیقه نیکنام ۲ ۳۰دقیقه ]]> مراسم بزرگداشت نوه فایز دشتی در شهرکاکی 2011-07-27T22:00:51+01:00 2011-07-27T22:00:51+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/52 مجتبی سعیدی روز پنجشنبه سی ام تیرماه بزرگداشتی بمناسبت درگذشت مرحوم آقای عباس یوسفی(فایز) نوه فایز شاعر دوبیتی سرای بزرگ دشتی با حضور آقای هاشمی فرد مدیر کل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری بوشهر،آقای زارعی معاونت فرمانداری دشتی،آقای پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و عده ای از دوست داران فرهنگ و ادب و فرزند نوه فایز در سالن اجتماعات آموزش و پرورش کاکی برگزار گردید. دراین مراسم شاعر خوب شهرستان،آقای حمید زارعی بعنوان مجری حضور داشت که پیام آقای غلامحسین زارعی فرماندارفعلی بندر لنگه روز پنجشنبه سی ام تیرماه بزرگداشتی بمناسبت درگذشت مرحوم آقای عباس یوسفی(فایز) نوه فایز شاعر دوبیتی سرای بزرگ دشتی با حضور آقای هاشمی فرد مدیر کل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری بوشهر،آقای زارعی معاونت فرمانداری دشتی،آقای پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و عده ای از دوست داران فرهنگ و ادب و فرزند نوه فایز در سالن اجتماعات آموزش و پرورش کاکی برگزار گردید.

دراین مراسم شاعر خوب شهرستان،آقای حمید زارعی بعنوان مجری حضور داشت که پیام آقای غلامحسین زارعی فرماندارفعلی بندر لنگه و فرماندار سابق دشتستان یکی از حامیان و برگزارکنندگان این بزرگداشت را به سمع حضور حاضران رسانید. آقای هاشمی فرد بعنوان سخنران، مطالبی را در مورد فایز و جایگاه در او در فرهنگ و شعر منطقه و ایران بیان کرد.در طی جلسه آقایان رسول حسینی و محمود محمودی دقایقی را به شروه خوانی پرداختند و نیز شعری نیز توسط یکی از شاعران شهر خوانده شد.

همچنین در این جلسه آقای سهراب منصوری بعنوان دبیر بزرگداشت به ایراد سخنانی در مورد شخصیت آقای یوسفی،نوه فایز پرداخت و گفت: وی در شناخت اشعار فایز تبحری خاص داشته و با وجود بی سوادی، اشعاری که مربوط به فایز نبوده را بخوبی تشخیص می داده و برخی اشعار فایز را در زمان حیاتش جمع آوری کرده بود که در آینده چاپ خواهد شد.
منبع : http://www.nagirom.blogfa.com/
]]>
درگذشت آخرین بازمانده فایز دشتی 2011-07-27T21:59:59+01:00 2011-07-27T21:59:59+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/51 مجتبی سعیدی انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» درگذشت رئیس عباس یوسفی نوه فایز دشتی را به تمام فایز دوستان کهکشان راه شیری تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت ، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم . مجتبی سعیدی مدیر وبلاگ فایز دشتی

درگذشت رئیس عباس یوسفی نوه فایز دشتی را به تمام فایز دوستان کهکشان راه شیری تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت ، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .

مجتبی سعیدی

مدیر وبلاگ فایز دشتی

]]>
شروه دشتی ثبت ملی شد 2011-07-27T21:57:48+01:00 2011-07-27T21:57:48+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/50 مجتبی سعیدی سودابه ماموری (كارشناس ثبت میراث فرهنگی استان بوشهر )در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دشتی اظهار داشت: در جلسه سیاست گذاری شورای ثبت كه 23 و 24 خرداد ماه سال جاری در چهار محال وبختیاری برگزار شد شروه كه خاستگاه آن دشتی در استان بوشهر است به ثبت رسید. وی افزود: علاوه بر این دو بازی محلی دشتی بنام "هل هله گرگ چنبری " و "سول بازی "، موسیقی محلی بوشهر كه تلفیقی از دمام ونی انبان وتیپونت نیز مجوز ثبت گرفتند. كارشناس ثبت میراث فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: سه بنا نیز شامل خانه محمودیه دریافت قدیم بوشهر، سودابه ماموری (كارشناس ثبت میراث فرهنگی استان بوشهر )در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دشتی اظهار داشت: در جلسه سیاست گذاری شورای ثبت كه 23 و 24 خرداد ماه سال جاری در چهار محال وبختیاری برگزار شد شروه كه خاستگاه آن دشتی در استان بوشهر است به ثبت رسید.
وی افزود: علاوه بر این دو بازی محلی دشتی بنام "هل هله گرگ چنبری " و "سول بازی "، موسیقی محلی بوشهر كه تلفیقی از دمام ونی انبان وتیپونت نیز مجوز ثبت گرفتند.
كارشناس ثبت میراث فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: سه بنا نیز شامل خانه محمودیه دریافت قدیم بوشهر، عمارت رشیدی و قنات‌های خارك نیز به ثبت رسید.
ماموری تصریح كرد: یكی از آثار مهم نیز كه در اواخر سال گذشته به عنوان اثر طبیعی ثبت شد گنبد نمكی دشتی بود كه امكان ثبت جهانی شدن نیز دارد.
وی یادآور شد: استان بوشهر سرشار از آیین‌های غنی و آواهای ماندگار، آثار و جاذبه‌های مهمی است كه مستلزم توجه بیشتر به این آثار از طرف مسئولان و مردم است.
این مسئول ابراز داشت: تلاش ما در سازمان میراث فرهنگی شناسایی آیین‌ها، آثار، معرفی و ثبت آن‌هاست.
لازم به ذكر است كه شروه را اگر چه مومنانه‌ترین، نجیب‌ترین و پر زخم‌ترین آوای سراسر جنوب می‌شمارند و در شهرستان دشتی علاقمندان زیادی دارد.
این سرزمین سرشار از آفتاب مركز محور شروه به شمار می‌آید، شروه در یك جمله مهم‌ترین آهنگ و سوز و ساز جنوب است، این سروده از دل برخاسته بیشتر مواقع در مایه دشتی، شوشتری، ترك و نوا خوانده می‌شود.
شروه به صورت منفرد و تك نفری با نوایی سوزناك اجرا می‌شود كه البته باید آن را با مرثیه خوانی متفاوت دانست، زیرا این آوای جنوبی در قالب دو بیتی‌هایی است كه بیشتر عاشقانه‌اند و بوی وصل و فراق و وصف معشوق می‌دهند و چه بسا محتوای این دو بیتی‌ها بسیار از غم دور است، اما شكل و شیوه قرائت و خواندن آن‌ها به صورت شروه خواه نا خواه با ریتمی غم پالوده و اندوه سرشته همراه می‌شود.]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری ششم) 2011-07-15T06:50:51+01:00 2011-07-15T06:50:51+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/49 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود محمد حسین قائدی ۱ ۲۰دقیقه محمد حسین قائدی ۲ ۸دقیقه محمد حسین قائدی ۳ ۲۰دقیقه محمد حسین قائدی ۴ ۸دقیقه فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" نام شروه خوان زمان دانلود محمد حسین قائدی ۱ ۲۰دقیقه محمد حسین قائدی ۲ ۸دقیقه محمد حسین قائدی ۳ ۲۰دقیقه محمد حسین قائدی ۴ ۸دقیقه ]]> دوبیتی هایی از فایز دشتی 2011-07-15T06:48:35+01:00 2011-07-15T06:48:35+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/48 مجتبی سعیدی سحر گه ز نوای مرغ گلزارسرم پر شور گشت و دیده بیداربه هر گل بلبلی فایز نواخوانچه خوش باشد نشستن یار با یار خم ابروست یا شمشیر بهمنمژه یا نیزه یا تیر تهمتنبت فایز منیژه سان به یکباربه چاهم در فکن مانند بیژن ز کشت و پیچ این شلوار رنگینخرامان رفتن و این وضع سنگینکند مجبور فایز را در آخرکه مجنون وار خارج گردد از دین بتا در گوش ، گوش آویز داریلب می گون شکر ریز داریبشارت می دهد این دل به فایزدلی در سینه مهر انگیز داری به قامت مظهر سرو رساییبه طلعت دلفریب و جانفزاییتو با این قامت و حسن خد سرم پر شور گشت و دیده بیدار
به هر گل بلبلی فایز نواخوان
چه خوش باشد نشستن یار با یار

خم ابروست یا شمشیر بهمن
مژه یا نیزه یا تیر تهمتن
بت فایز منیژه سان به یکبار
به چاهم در فکن مانند بیژن

ز کشت و پیچ این شلوار رنگین
خرامان رفتن و این وضع سنگین
کند مجبور فایز را در آخر
که مجنون وار خارج گردد از دین

بتا در گوش ، گوش آویز داری
لب می گون شکر ریز داری
بشارت می دهد این دل به فایز
دلی در سینه مهر انگیز داری

به قامت مظهر سرو رسایی
به طلعت دلفریب و جانفزایی
تو با این قامت و حسن خداداد
هزار افسوس ای مه ، بی وفایی

خروس امشب بداده هرزه خوانی
مگر وقت سحر امشب ندانی ؟
اگر بیدار گردد یار فایز
به بالت تیر تا شهپر نشانی

سحر گه چون ز مشرق ماه خاور
برون آید جهان گردد منور
خوش آن ساعت مه فایز ز مغرب
برون آید چو حوران بسته زیور

گهی که یادم آمد صحبت یار
لب و دندان و زلف و چشم و رخسار
دل و دین و قرار و صبر فایز
فکندند در طلسم چار در چار

دلا گر زار گریم بر تو شاید
که هر جا تیری آید بر تو آید
دل فایز ، مگر داری تو گوهر
که هر گلرخ تو را خواهد رباید

مرا شب سیل آه از دل برآید
که یادم از دو زلف دلبر آید
نشیند چشم در ره ، فایز هر شب
که شاید یارم از سویی در آید

ز آب و آتش و از خاک و از باد
خدا رخسار خوبان را صفا داد
چو چشم ما نظر بگشاد ، فایز
غضو ابصارکم را کرد ارشاد

]]>
کلاخا یاد محدو یاد محدو 2011-07-15T06:47:30+01:00 2011-07-15T06:47:30+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/47 مجتبی سعیدی بگی تا فاطو بیت با صد افاده بگی سیش بیت ری کورش کلاده بگی تا ئی کلاخا گل بیارن د سلم و نرگس و سنبل بیارن برو فاطو تو خحکی تو سراکو کلاخاتم بگو بال بال ناکو بگی که حاج علی رفتن از ای خحک تر هر چی کلاخن وواوین محک بگی تا جیگر فاطو بورشت بگی تا اهل موحدو هم بورشت بیو فاطو تو خحکی تو سراکو همش یاد از کلاخا یاد موحدو م- ناظری-(لیلا) منبع : http://www.chileh0.blogfa.co بگی تا فاطو بیت با صد افاده

بگی سیش بیت ری کورش کلاده

بگی تا ئی کلاخا گل بیارن

د سلم و نرگس و سنبل بیارن

برو فاطو تو خحکی تو سراکو

کلاخاتم بگو بال بال ناکو

بگی که حاج علی رفتن از ای خحک

تر هر چی کلاخن وواوین محک

بگی تا جیگر فاطو بورشت

بگی تا اهل موحدو هم بورشت

بیو فاطو تو خحکی تو سراکو

همش یاد از کلاخا یاد موحدو

م- ناظری-(لیلا)

منبع : http://www.chileh0.blogfa.co

]]>
دانلود کتاب جامع الکترونیکی "فایز دشتی" 2011-02-10T15:14:55+01:00 2011-02-10T15:14:55+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/46 مجتبی سعیدی نام کتاب الکترونیکی : فایز دشتی   تالیف شده توسط : مجتبی سعیدی   فرمت کتاب : PDF             نام کتاب الکترونیکی : فایز دشتی

 

تالیف شده توسط : مجتبی سعیدی

 

فرمت کتاب : PDF

           

]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری پنجم) 2011-01-16T08:45:08+01:00 2011-01-16T08:45:08+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/45 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود اردشیر گرمسیری ۱ ۳۰دقیقه اردشیر گرمسیری ۲ ۳۰دقیقه محمد فردوس ۱ ۳۰دقیقه محمد فردوس ۲ ۳۰دقیقه   فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" نام شروه خوان زمان دانلود اردشیر گرمسیری ۱ ۳۰دقیقه اردشیر گرمسیری ۲ ۳۰دقیقه محمد فردوس ۱ ۳۰دقیقه محمد فردوس ۲ ۳۰دقیقه

 

]]>
فایز دشتی 2011-01-16T08:43:12+01:00 2011-01-16T08:43:12+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/44 مجتبی سعیدی دلم از فرقت روی تو خون شدسرشکم چون رخ تو لاله گون شدبه عمری آرزو کردم که گوییکه ای فایز ! سرانجام تو چون شد -- اگر از رخ بر اندازی نقابتکنند مردم خیال آفتابتاز این پوشیده ای رخ یار فایزکه ترسی شب کسی بیند به خوابت؟ -- پس از ببریدن و پیوند جانانمرا خوش آمده از دادن جانپس از مرگ جوانی همچو فایزتو را خوش باد صحبت با رقیبان -- تو بر من بگذری چون برق رخشانمنت چون رعد اندر پی خروشانز باران سرشک چشم فایزبروید لاله چون فصل بهاران -- بتا بر طرف معجر کن نقابتمهل بی پرده مانند آفتابتبت فایز بپوشان سرشکم چون رخ تو لاله گون شد
به عمری آرزو کردم که گویی
که ای فایز ! سرانجام تو چون شد

--

اگر از رخ بر اندازی نقابت
کنند مردم خیال آفتابت
از این پوشیده ای رخ یار فایز
که ترسی شب کسی بیند به خوابت؟

--

پس از ببریدن و پیوند جانان
مرا خوش آمده از دادن جان
پس از مرگ جوانی همچو فایز
تو را خوش باد صحبت با رقیبان

--

تو بر من بگذری چون برق رخشان
منت چون رعد اندر پی خروشان
ز باران سرشک چشم فایز
بروید لاله چون فصل بهاران

--

بتا بر طرف معجر کن نقابت
مهل بی پرده مانند آفتابت
بت فایز بپوشان رخ که ترسم
شبی نامحرمی بیند به خوابت

--

مرا این زندگی از بوی یار است
وگرنه جان بدین پیکر چه کار است؟
کنون که هست فایز زنده ز آنست
دو چشم و دل به راه انتظار است

--

نگارا شربت از لبهات بفرست
گلاب از گوشه چشمات بفرست
برای توتیای چشم فایز
کف دستی ز خاک پات بفرست

--

مرا خلد برین دی بودیم جا
کنونم دوزخ است امروز مأوا
نمانده دی نماند فایز امروز
خدا داند چه باشد حال فردا

--

هنوزم بوی زلفش در مشام است
هنوزم ذوق لبهایش به کام است
کجا فایز شود از ناله خاموش
مگر آن دم که در خاکش مقام است

--

مکش سرمه به چشم ناز پرور
مکن روز مرا از شب سیه تر
نمی سوزد دلت از بهر فایز
چه خواهی گفت فردا روز محشر؟

]]>
دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری چهارم) 2010-11-18T13:01:02+01:00 2010-11-18T13:01:02+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/43 مجتبی سعیدی نام شروه خوان زمان دانلود نجیم رضایی ۱ ۳۰دقیقه نجیم رضایی ۲ ۳۰دقیقه کوروش اسد پور ۱ ۳۰دقیقه کوروش اسد پور ۲ ۳۰دقیقه فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" نام شروه خوان زمان دانلود نجیم رضایی ۱ ۳۰دقیقه نجیم رضایی ۲ ۳۰دقیقه کوروش اسد پور ۱ ۳۰دقیقه کوروش اسد پور ۲ ۳۰دقیقه ]]> دانلود شروه دلنشین دشتی با صدای ماندگار افسر شهیدی 2010-08-15T11:01:41+01:00 2010-08-15T11:01:41+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/42 مجتبی سعیدی

]]>
فایز دشتی 2010-08-15T11:00:51+01:00 2010-08-15T11:00:51+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/41 مجتبی سعیدی -- اگر دانی که فردامحشری نیستسوال و پرسش و پیغمبری نیستبتاز اسب جفا تا میتوانیکه فایز را سپاه و لشکری نیست -- سحر دل ناله های زار میکردچنان که دیده را خونبار میکردشکایت های ایام جوانیبه فایز یک یه یک اظهار میکرد -- بتی کز ناز پا بر دل گذاردستم باشد که پا بر گل گذاردتمنایی که دارد یار فایزبه چشم ما قدم مشکل گذارد -- به رخ جا داده ای زلف سیه رابه کام عقرب افکندی تو مه راکه دیده عقرب جراره فایز ؟زند پهلو به ماه چارده را -- دلا امشب نه وقت قال و قیل استنه هنگام حکایات طویل استببین فایز !

--

اگر دانی که فردامحشری نیست
سوال و پرسش و پیغمبری نیست
بتاز اسب جفا تا میتوانی
که فایز را سپاه و لشکری نیست

--

سحر دل ناله های زار میکرد
چنان که دیده را خونبار میکرد
شکایت های ایام جوانی
به فایز یک یه یک اظهار میکرد

--

بتی کز ناز پا بر دل گذارد
ستم باشد که پا بر گل گذارد
تمنایی که دارد یار فایز
به چشم ما قدم مشکل گذارد

--

به رخ جا داده ای زلف سیه را
به کام عقرب افکندی تو مه را
که دیده عقرب جراره فایز ؟
زند پهلو به ماه چارده را

--

دلا امشب نه وقت قال و قیل است
نه هنگام حکایات طویل است
ببین فایز ! قوافل در قوافل
به هر جانب صدای الرحیل است

--

رخت تا در نظر می آرم ای دوست
خودم را زنده می پندارم ای دوست
ولی چون تو برفتی یار فایز
بگو این دل به کی بسپارم ای دوست

--

نسیم روح پرور دارد امشب
شمیم زلف دلبر دارد امشب
گمانم یار در راه است ، فایز
که این دل شور در سر دارد امشب

--

سوار خنگ خوش رفتارم امشب
روانه جانب دلدارم امشب
چو سلطان حبش فایز ز شوقش
جهان زیر نگین پندارم امشب

--

بگو تا دلبر حورم بیایید
سفید و نازک و بورم بیاید
دمی که می رود تابوت فایز
بگو تا بر لب گورم بیاید

--

دو چشمت چون به چشمانم نگه کرد
لب لعل و رخت روزم سیه کرد
مکن عشوه دگر بر فایز زار
که ابروی کجت جانم تبه کرد

]]>
فایز دشتی 2010-08-15T10:59:18+01:00 2010-08-15T10:59:18+01:00 tag:http://fayez1.mihanblog.com/post/40 مجتبی سعیدی  

 

]]>